Metalurško-tehnološki fakultet, 22.06.2020

Konferencija YUCOMAT 

Obavještavaju se nastavnici i saradnici MTF-a da je, po osnovu Ugovora o koorganizaciji  konferencije YUCOMAT koja se svake godine održava septembru u H.Novom, ustanovljena stavka kojom su tri zaposlena na MTF-u oslobodjena plaćanja kotizacije (u slučaju da na konferenciju idu sa prijavljenim radom), a kompletan konferencijski materijal biće im na raspolaganju. Ovo ne vazi za članove organizacionog ili naučnog odbora YUCOMATA sa MTF-a koji su i inače oslobodjeni plaćanja kotizacije po osnovu učešća u odborima.

Ukoliko se konferencija ne odrzi ove godine zbog epidemioloških razloga, isti uslovi važe za iduću godinu.

Dekan

Broj posjeta : 132