Metalurško-tehnološki fakultet, 23.09.2020

Obavještenje o upisu 

OBAVJEŠTENJE

 

I

U cilju izbjegavanja gužvi, zbog trenutne epidemiološke situacije, studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, koji treba da regulišu svoj status u st. 2020/21. godini, u smislu:

  • obnova upisa I godine,
  • upis ili obnova II ili III godine studija,
  • obnova upisa specijalističkih studija,

mogu regulisati svoj status, počev od subote, 26.09.2020 godine, u vremenu od 10-16 časova i od ponedjeljka (28.09.) do petka (02.10.), u vremenu od 11-15 časova.

 

II

Studenti koji nisu izmirili svoju obavezu po pitanju školarine, za informaciju o dugovanju mogu se obratiti prof. dr Žarku Radoviću,  prodekanu za NIR i finansije.

 

III

Student koji se finansira iz Budžeta i ima manje od 45 ECTS kredita u prvi put upisanoj studijskoj godini može da nastavi studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Student iz stava 1 koji položi sve ispite, odnosno ostvari 60 ECTS kredita, ima pravo da se u narednoj godini finansira iz Budžeta (ukoliko ima najmanje 45 ECTS prvi put upisanih i ukoliko ima slobodnih mjesta).

Student se upisuje kao samofinansirajući, do donošenja odluke.

Odluku donosi Senat, na predlog Fakulteta, koji razmatra studentsku molbu.

Molba se podnosi Studentskoj službi.

Broj posjeta : 847