Metalurško-tehnološki fakultet, 23.09.2020

Informacija o načinu organizovanja prijemnog ispita na dvogodišnjim Master studijama 

Poštovani  studenti,

Rokove za predaju dokumenata i datum  polaganja prijemnog ispita za dvogodišnje Master studije odredjuje UCG, tako  da vas molimo da sve informacije pratite na sajtu Univerziteta ili Fakulteta.

Informacije o načinu testiranja, oblastima iz kojih će se vršiti testiranje, strukturi testa i načinu bodovanja se nalaze na sajtu Fakulteta.

Prijem studenata na dvogodišnji Master program  će se organizovati  u skladu sa usvojenim načinom bodovanja i brojem raspoloživih mjesta na sva tri studijska programa. Rangiranje će se vršiti na konkurentskoj osnovi.  Da bi student, uopšte, mogao da bude rangiran, mora osvojiti više od pola mogućih poena na testu prijemnog ispita.

U skladu sa mjerama NKT-a, a vezano za mogući  broj osoba u zatvorenom prostoru odredjene veličine i  u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, testiranje će se izvršiti u grupama čiji će broj i tačno vrijeme testiranja odredjene grupe biti, pravovremeno, istaknuti  na sajtu MTF-a.

Prijemni ispit polažu svi studenti koji imaju diplomu sa ekvivalentom od  18o ili 240 ECTS iz srodnih naučnih disciplina za odgovarajući studijski program.  

Studenti koji imaju diplomu ekvivalentnu  sa 240ECTS ( specijalističke studije) akademskih studijskih programa, biće nakon upisa tretirani u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Studenti koji u momentu održavanja prijemnog ispita budu u izolaciji, dužni su da to prijave na mail mtf@ac.me, nakon čega će dobiti uputstvo za polaganje prijemnog ispita.

Studentima koji su, u momentu, održavanja prijemnog ispita COVID bolesnici, polaganje prijemnog ispita biće naknadno omogućeno. O nemogućnosti polaganja prijemnog ispita u predvidjenom terminu, dužni su da obavještenje proslijede na mtf@ac.me, nakon čega će dobiti dalja uputstva.

Broj posjeta : 450