Metalurško-tehnološki fakultet, 10.04.2020

Nova objava - 10.04.2020 12:14U dokumentu je primjer bodovanja u izboru lokacije za izgradnju deponije komunalnog otpada.

Putem maila su proslijedjeni projektni zadaci za seminarske radove. 

Sva komunikacija ce se obavljati putem maila draganra@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 112