Metalurško-tehnološki fakultet, 07.10.2020

Materijal za vježbePoštovane kolege,

Materijal potreban za vježbe u II i III nedelji nastave postavljen je na Moodle platformi predmeta. 
Vježbe će se održavati na fakultetu prema rasporedu. 

Predmetni asistent

Broj posjeta : 90