Fakultet dramskih umjetnosti, 29.01.2021

Mr Jelena Mišeljić učestvovala na online seminaru o filmskoj edukaciji Next Steps in Film EducationMr Jelena Mišeljić učestvovala na online seminaru o filmskoj edukaciji Next Steps in Film Education

Regionalni seminar na temu filmskog obrazovanja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi pod nazivom Next Steps in Film Education, organizovan od strane Slovenačkog filmskog centra i bioskopa Kinodvor iz Ljubljane, a u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore, održao se 26. i 27. januara, u online izdanju.

Ovaj seminar je dio evropskog projekta Film Education: from Framework to Impact, čiji je glavni cilj umrežavanje filmskih profesionalaca iz oblasti filmske edukacije, koji doprinose razvoju novih modela filmskog opismenjavanja mladih, kreiraju programe edukacije po uzoru na uspješne prakse iz regiona i sprovode održive strategije sa dugoročnim efektima. 

Fakultet dramskih umjetnosti je jedina javna visokoškolska institucija u Crnoj Gori koja se bavi obrazovanjem budućih profesionalaca iz oblasti dramskih umjetnosti i filma, stoga ima posebno mjesto i odgovornost u inicijativama koje se tiču filmskog obrazovanja za mlade, o čemu je i bilo riječi na seminaru.

Značaj filmske edukacije u savremenoj crnogorskoj kinematografiji prepoznat je kroz Nacionalni program za razvoj kinematografije 2018 – 2023. kojeg je usvojila Vlada Crne Gore u junu 2018. godine. Za Filmski centar Crne Gore pitanje filmske edukacije je od posebne važnosti za budući razvoj kinematografije i filmskog sektora u Crnoj Gori, kao i filmske kulture uopšte, i u tom smislu, planiran je niz pažljivo osmišljenih aktivnosti koji će rezultirati usvajanjem Strategije za razvoj filmske pismenosti, u saradnji sa nadležnim ministarstvima. 

Broj posjeta : 111