Fakultet dramskih umjetnosti, 25.03.2021

Konkurs za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori otvoren do 1. junaX
U nastavku nalaze se informacije o konkursu koji su raspisali ASSITEJ Crna Gora i Kotorski festival pozorišta za djecu. U pitanju je bijenalni 5. Konkurs za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori, s ciljem da podstakne razvoj crnogorske dramske literature za dječju i mladu publiku. 
 
Konkurs je otvoren od 3. februara do 1. juna 2021. godine. Pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Crnoj Gori.

Nagrada Konkursa za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade podrazumijeva:
  • novčani iznos od 3000 eura
  • praizvedbu u produkciji Kotorskog festivala pozorišta za djecu u pozorišnoj sezoni 2022/2023. godine
  • i prevod teksta na engleski jezik.
Tekstovi koji uđu u najuži izbor konkursa biće preporučeni za izvođenje i dalju afirmaciju.

Stručni žiri će donijeti odluku o nagradi i saopštiti rezultate konkursa najkasnije do 12. jula 2021. godine.

Pravo učešća imaju samo originalni, neobjavljeni i neizvođeni dramski tekstovi. Isti autor može poslati najviše dva djela. Osnovni kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrijednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.  

Prijavom na Konkurs kandidat daje saglasnost da ASSITEJ Crna Gora i Kotorski festival pozorišta za djecu imaju pravo na objavu i praizvedbu djela.
 
Prijave se mogu slati putem: https://www.kotorskifestival.me/novosti/2021-konkurs-za-najbolji-dramski-tekst-za-djecu-i-mlade-u-crnoj-gori
 
 
Broj posjeta : 210