Fakultet dramskih umjetnosti

Novi alumnisti kampanje STUDIRAJ NA FDU - CETINJE!
Novi alumnisti kampanje STUDIRAJ NA FDU - CETINJE!

U susret prijemnim ispitima Fakultet dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore nastavlja  kampanju u kojoj će budućim kandidatima predstaviti studijske programe Fakulteta: 

GLUMA, 

DRAMA I POZORIŠTE (Dramaturgija, Pozorišna režija, Pozorišna produkcija), i 

FILM I MEDIJI (Filmski scenario, Filmska režija, Filmska produkcija

Ovim povodom, u kampanji, jedan broj nekadašnjih studenata našeg fakulteta i istaknutih alumnista će predstaviti, kako svoja iskustva studiranja tako i ona sa prijemnog ispita.  

Zato će vam se ove nedelje predstaviti:

Sead Šabotić, naš istaknuti alumnista sa studijskog programa Filmska i televizijska režija koji je višestruko nagrađivan autor mnogobrojnih dokumentarnih i kratkih filmova, kako u zemlji tako i u inostranstvu.  

Milana Jovanović, koja nam se javlja iz veoma zanimljivog radnog okruženja sa studijskog programa Filmska i televizijska režija, koja je svoju karijeru nastavila unutar close circuit televizijskog sistema jedne od najprestižnijih turističkig cruise kompanija na svijetu.  

Gabriel Camaj, uspješan mladi reditelj, koji je student master studija na studijskom programu Film i mediji i koji nam se javlja iz svog studija za audio-vizuelnu i postproducionu montažu u Tirani, gdje upravo završava i svoj diplomski film.

- Dragan Laković, koji je kao student prve generacije studijskog programa Produkcija, već duži niz godina anagažovan na programsko-produkcionim poslovima u JU Centar za kulturu Tivat.

Sve ostale učesnike kampanje i naše istaknute alumniste možete pratiti putem posebnog YouTube kanala pod nazivom: fdu_cetinje_ucg na sljedećem linku: https://www.youtube.com/channel/UCFd6iUuVfiUU2uIlSHAaS0g

Takođe, za sve naše buduće studente, u susret prijemnim ispitima na studijskim programima, kao i do sada biće organizovane  konsultacije, sa ciljem približavanja strukture prijemnog ispita.

Prvi krug konsultacija, biće održane svake  subote u toku jeseca  maja i juna, u sljedećim terminima: 

- GLUMA

(29. maj i 5. i 12. jun u 12h)

- DRAMA I POZORIŠTE

(29. maj i 5. i 12, jun u 11h)

- FILM I MEDIJI

(29. maj i 5. i 12. jun u 10h)

Za kraj ove najave, u nastavku dostavljamo i spisak osnovne literature u susret prijemnim ispitima:

-    GLUMA:

 1. Borislav Stjepanović: AUDICIJA, Univerzitet Crne Gore, 2000.
 2. Boro Stjepanović: Gluma I – RAD NA SEBI, Univerzitet Crne Gore. 1999.
 3. Konstantin S. Stanislavski: SISTEM (teorija glume), Derata, Beograd. 2002.

-   DRAMA I POZORIŠTE: 

 1. Cezare Molinari: ISTORIJA POZORIŠTA, Vuk Karadžić, Beograd, 1982. ili Ronald Harvud: ISTORIJA POZORIŠTA, Clio, Beograd, 1998.
 2. Aristotel: POETIKA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
 3. Piter Bruk: PRAZAN PROSTOR, Lapis, Beograd, 1995.
 4. Milena Dragićević Šešić, Branimir Stojković: KULTURA - menadžment, animacija, marketing, Clio, Beograd, 2007.

Dodatna literatura:

 1. Hugo Klajn: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1995.
 2. Frensis Fergason: POJAM POZORIŠTA, Nolit, Beograd, 1979.
 3. Viktorija D. Aleksander: SOCIOLOGIJA UMETNOSTI, Clio, Beograd, 2007.
 4. Darko Lukić: Produkcija i marketing scenskih umjetnosti, Hrvatski centar ITI, 2010.
 5. Grupa autora: CRNOGORSKE STUDIJE KULTURE I IDENTITETA, FDU, Cetinje, 2016.
 6. Janko Ljumović: SVIJET UMJETNIČKIH PROFESIJA – DRAMA I POZORIŠTE, Udruženje dramskih umjetnika Crne Gore i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, 2020.

-   FILM I MEDIJI:

 1. Dejvid Kuk: ISTORIJA FILMA,Clio, Beograd, 2006.  
 2. Urlih Gegor i Eno Patalas: ISTORIJA FILMA,Institut za film, Beograd, 1977.
 3. Jezi Plaževski: JEZIK FILMA I: Institut za film, Beograd, 1995.
 4. Hugo Klajn: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE,Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1995.
 5. Mišel Šion: NAPISATI SCENARIO,Institut za film, Beograd, 1989.
 6. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH IZRAZA, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997.
 7. Daglas Kelner: MEDIJSKA KULTURA, Clio, 2005.
 8. Vuk Vuković: DRUŠTVENI MEDIJI I UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA, Fakultet dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, 2020.
 9. Tudor Eliad: KAKO NAPISATI I PRODATI SCENARIO, Institut za film, Beograd 1982.
 10. Anne Marie Gillen: THE BUSINESS OF SHOW BUSINESS FOR CREATIVES, Foacl Press & American Film Market (e-izdanje)

 

Broj posjeta : 329