Fakultet dramskih umjetnosti

Novi termini konsultacija (subota 12. jun) i struktura prijemnih ispita na FDU - Cetinje
STRUKTURA DOPUNSKIH ISPITA NA FAKULTETU DRAMSKIH UMJETNOSTI

UNIVERZITET CRNE GORE

STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Prijemni ispit sastoji se od dva dijela. Prvi dio polažu svi propisno prijavljeni kandidati, a drugi dio polažu samo kandidati koji su položili prvi dio prijemnog ispita.

I DIO

Provjera znanja i sposobnosti. Polažu ga svi prijavljeni kandidati, prema rasporedu koji se objavljuje dan prije ispita na oglasnoj tabli Fakulteta.

Izvođenje prethodno pripremljenog programa:

 • Dva monologa po sopstvenom izboru
 • Pjesma (recitacija) po sopstvenom izboru

II DIO

Provjera praktičnih i stručnih sposobnosti kandidata. Sastoji se od sljedećih ispita:

A

Test:

gluma

govor

glas

opšta fizička priprema

psiho test

pismeni zadatak

B

Završni dio ispita/Prezentacija rada:

Zadatak po izboru kandidata i zadatak po izboru komisije

Napomena:

Drugi dio prijemnog ispita traje nekoliko dana.

Literatura:

 1. Borislav Stjepanović: AUDICIJA, Univerzitet Crne Gore, 2000.
 2. Boro Stjepanović: Gluma I – RAD NA SEBI, Univerzitet Crne Gore. 1999.
 3. Konstantin S. Stanislavski: SISTEM (teorija glume), Derata, Beograd. 2002.

 

 

STRUKTURA DOPUNSKIH ISPITA NA FAKULTETU DRAMSKIH UMJETNOSTI

UNIVERZITET CRNE GORE

STUDIJSKI PROGRAM DRAMA I POZORIŠTE

Za prijemni ispit, uz potrebnu dokumentaciju, svi kandidati su dužni da prilože u pisanoj formi jedan od sljedećih radova, po sopstvenom  izboru:

 1. Rediteljsko viđenje dramskog djela “Revizor”, Nikolaja Vasiljeviča Gogolja,, ili
 2. Dramaturški zadatak - napisana jedna originalna dramska scena ili jednočinka, ili
 3. Produkcijski zadatak – Ideja i razrada projekta animacije mladih za kulturu.

I DIO - Provjera znanja i sposobnosti

A

Test opšte kulture – razna pitanja iz istorije umjetnosti, svjetske književnosti, dramske literature i opšte informisanosti

Trajanje: 45 minuta

B

Pisana kratka analiza nakon odgledane projekcije ekranizovanog pozorišnog djela ili filma

Trajanje: 60 min

C

Razgovor sa Ispitnom komisijom:

- Iz obavezne literature

- Na temu predatog rada

II DIO - Provjera praktičnih i stručnih sposobnosti za kandidate koji su selektirani

A

Pozorišna radionica uz superviziju profesora – rediteljski, dramaturški i produkcijski zadaci

B

Prezentacija praktičnog rada i razgovor sa Ispitnom komisijom

Napomena:

Drugi dio prijemnog ispita traje 3-5 dana, zavisno od broja selektovanih kandidata

 

Obavezna literatura:

 1. Ćezare Molinari: ISTORIJA POZORIŠTA, Vuk Karadžić, Beograd, 1982. ili Ronald Harvud: ISTORIJA POZORIŠTA, Clio, Beograd, 1998.
 2. Aristotel: POETIKA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
 3. Piter Bruk: PRAZAN PROSTOR, Lapis, Beograd, 1995.
 4. Milena Dragićević Šešić, Branimir Stojković: KULTURA - menadžment, animacija, marketing, Clio, Beograd, 2007.

Dodatna literatura:

 1. Hugo Klajn: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1995.
 2. Frensis Fergason: POJAM POZORIŠTA, Nolit, Beograd, 1979.
 3. Viktorija D. Aleksander: SOCIOLOGIJA UMETNOSTI, Clio, Beograd, 2007.
 4. Darko Lukić: Produkcija i marketing scenskih umjetnosti, Hrvatski centar ITI, 2010.
 5. Grupa autora: CRNOGORSKE STUDIJE KULTURE I IDENTITETA, FDU, Cetinje, 2016.
 6. Janko Ljumović: SVIJET UMJETNIČKIH PROFESIJA – DRAMA I POZORIŠTE, Udruženje dramskih umjetnika Crne Gore i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, 2020.

 

 

STRUKTURA DOPUNSKIH ISPITA NA FAKULTETU DRAMSKIH UMJETNOSTI

UNIVERZITET CRNE GORE

STUDIJSKI PROGRAM FILM I MEDIJI

Prijemni ispit sastoji se od tri dijela. Prvi dio polažu svi propisno prijavljeni kandidati, a sljedeće segmente polažu samo kandidati koji su položili prethodni dio prijemnog ispita.

I DIO  - Provjera znanja i sposobnosti

A

Test opšte kulture – 60 pitanja (razna pitanja iz istorije umjetnosti, svjetske književnosti, dramske literature i opšte informisanosti

Trajanje: 60 minuta

B

Pismena analiza nakon odgledane projekcije – analiza filma estetske prirode: tema, ideja, stilski pristup. Kandidati pisu osvrt iz ugla koji ih zanima: rediteljskog, scenaristickog ili produkcijskog.

Trajanje: 90 min

II DIO - Provjera praktičnih i stručnih sposobnosti za kandidate koji su selektirani:

A

Razgovor sa ispitnom komisijom:

- na osnovu obavezne literature

- na osnovu zadatka – pismene analize filma

Uži izbor

III DIO

A

Pisanje  filmske etide u sedam kadrova na zadatu temu,

ili

Izrada projektnog zadatka iz oblasti medija, u zavisnosti od interesovanja kandidata

B

Razgovor sa komisijom

Literatura:

 

 1. Dejvid Kuk: ISTORIJA FILMA,Clio, Beograd, 2006.  
 2. Urlih Gegor i Eno Patalas: ISTORIJA FILMA,Institut za film, Beograd, 1977.
 3. Jezi Plaževski: JEZIK FILMA I: Institut za film, Beograd, 1995.
 4. Hugo Klajn: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE,Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1995.
 5. Mišel Šion: NAPISATI SCENARIO,Institut za film, Beograd, 1989.
 6. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH IZRAZA, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997.
 7. Daglas Kelner: MEDIJSKA KULTURA, Clio, 2005.
 8. Vuk Vuković: DRUŠTVENI MEDIJI I UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA, Fakultet dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, 2020.
 9. Tudor Eliad: KAKO NAPISATI I PRODATI SCENARIO, Institut za film, Beograd 1982.
 10. Anne Marie Gillen: THE BUSINESS OF SHOW BUSINESS FOR CREATIVES, Foacl Press & American Film Market (e-izdanje)

 

 

DEKANAT FDU - Cetinje 

Broj posjeta : 97