Fakultet dramskih umjetnosti, 26.11.2017

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti prepoznati na međunarodnoj sceniX

Mnogo je više sličnosti, nego razlika, među studentima umjetničkih fakulteta, bez obzira na to gdje se nalaze. Zajednička im je, osim darovitosti, velika želja da studiraju upravo to što studiraju, kazala je dekanica Fakulteta dramskih umjetnosti prof. Sanja Garić. Sa njom smo razgovarali o motivaciji studenata za upis na studije umjetnosti, njihovoj konkurentnosti na tržištu, kako lokalnom, tako i u regionu, kao i o mobilnosti.

UCG: Šta motiviše studente kada se upisuju na fakultete kao što je Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju?

ImageGARIĆ: Ove fakultete mladi ljudi ne upisuju zato što su im stariji rekli da je to pametan izbor, da će lako doći do posla i imati odličnu platu. Naprotiv, upisuju ih uprkos upozorenjima da je budućnost umjetnika nesigurna, neizvjesna. Talentovane ljude, prilikom izbora studija, vodi potreba  za stvaralaštvom.  A kada imate taj kvalitet u startu, onda to, gotovo uvijek, znači i da imate ozbiljne, posvećene, uspješne studente. Oni imaju svijest o značaju obrazovanja, željni su novih znanja i vrijedno rade na daljem razvoju svojih sposobnosti. Naši studenti vole da studiraju. Samim tim, uspjeh je neminovan. Po završetku studija svi oni stasaju u mlade profesionalce, željne posla, projekata, spremne da se dokazuju, odmjeravaju i dalje usavršavaju. Mislim da je slična situacija na svim umjetničkim fakultetima, da nema značajnijih, suštinskih razlika, uzrokovanih određenom školom ili sredinom.

UCG: Kako podstičete talentovane studente da budu još bolji?

GARIĆ: Svi naši studenti su talentovani.  U protivnom, ne bi mogli imati taj status, ne bi mogli uspješno da prate nastavu. Samo kandidati koji su položili prijemni ispit,  prošli ozbiljnu, strogu selekciju - postali su naši studenti. Dakle, pošto takvih razlika (talentovani-netalentovani) među našim studentima nema, pitanje se odnosi na sve - kako podstičemo naše studente da budu još bolji. Trudimo se da ukupna atmosfera na fakultetu bude podsticajna – sam obrazovni proces, njegov kvalitet i dinamika, svakodnevni kreativni izazovi, saradnja među studentima sa različitih studijskih programa i njihovi zajednički projekti, ali i godišnji ispiti, koji su otvoreni za javnost - sve to nadahnjuje i obogaćuje, doprinosi razvoju naših studenata, unapređenju njihovih potencijala.

UCG: Nastava na FDU je oganizovana kroz rad u malim grupama sa eminentnim imenima u svijetu umjetnosti. Šta to znači za studente?

GARIĆ: Studenti imaju punu pažnju svojih profesora, iskusnih pedagoga, koji ih konstantno i posvećeno prate, usmjeravaju, podržavaju. Jednako je bitna  i činjenica da naš nastavni kadar čine poznati stvaraoci na polju pozorišne i filmske umjetnosti, te da studenti mogu, osim predavanja, da prate i  njihov umjetnički rad. Tu je, zatim, i mogućnost da, već tokom studiranja, učestvuju u značajnim profesionalnim projektima, ali i još mnogo motivišućih momenata. Naravno, podstičemo i svakog studenta pojedinačno, ali o tome ne možemo govoriti kroz par generalnih principa i metoda, jer pristup je individualan,  uvijek zavisi od konkretne situacije, uslovljen je osobinama određenog studenta. Očigledno je da to radimo uspješno, a u prilog tome govori činjenica da su naši studenti, zahvaljujući rezultatima koje postižu danas  priznati u cijelom regionu kao već ostvareni glumci, reditelji, producenti, dramaturzi, menadžeri u kulturi i medijski profesionalci.

Koliko su Vaši studenti spremni za međunarodno umjetničko tržište?

GARIĆ: Naši studenti su odavno prisutni i zapaženi na umjetničkoj sceni izvan Crne Gore i ostvaruju značajne rezultate u regionalnim i međunarodnim okvirima, bilo da je riječ o koprodukcionim projektima ili projektima strane umjetničke produkcije na polju filma, televizije itd. Često učestvuju na međunarodnim pozorišnim festivalima, filmskim festivalima, u projektima menadžmenta u kulturi,  na međunarodnim književnim konkursima za originalni dramski tekst ili filmski scenario, i uvijek pokazuju visok stepen kompetitivnosti, obučenosti i sposobnosti za profesionalnu integraciju na međunarodno umjetničko tržište. Treba pomenuti i brojne međunarodne nagrade i priznanja, koje takođe svjedoče  o regionalnom i međunarodnom uspjehu naših glumaca, reditelja, producenata i dramaturga. Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore danas su važni akteri umjetničke, kulturne i medijske produkcije ne samo u zemlji, već i regionu, ali i na širem međunarodnom  tržištu.

UCG: Koje aktivnosti Fakulteta i njegovih studenata biste posebno istakli?

GARIĆ: Uvijek sa velikim zadovoljstvom ističemo rad i profesionalni angažman naših studenata – budućih glumaca, dramaturga i producenata u značajnim filmskim, pozorišnim i televizijskim ostvarenjima.  Posebno treba izdvojiti uspjeh studentskih filmova, koji su, posljednjih godina, prikazivani i nagrađivani na  prestižnim međunarodnim festivalima. Ugled fakulteta, naravno, permanentno unapređuju radovi naših profesora i saradnika, njihova naučna i umjetnička istraživanja, ali i rad naših nekadašnjih studenata, danas uspješnih stvaralaca.

UCG: FDU ostvaruje visok nivo međuinstitucionalne saradnje sa ustanovama i organizacijama u kulturi, u zemlji i u inostranstvu? 

GARIĆ: Međunarodna saradnja je, proteklih godina, posebno intenzivirana brojnim bilateralnim sporazumima sa umjetničkim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama u regionu i u  Evropi. Mobilnost naših profesora, osim na gostujućim predavanjima, odskora se može evidentirati i učestvovanjem na COST Akcijama i Erasmus programima razmjene. Međutim, najveći obim međunarodne institucionalne saradnje našeg fakulteta ostvaruje se posredstvom učešća u različitim  EU projektima, koji uključuju studente i profesore. Do sada je FDU učestvovao u projektima  IPA prekogranične saradnje i Erasmus + projektima. Takođe, uspješno smo sarađivali sa različitim međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO, UNICEF, Britanski Savjet, Evropska kulturna fondacija i drugi. Treba pomenuti i saradnju sa brojnim  festivalima u regionu i inostranstvu, na kojima  su naši studenti i profesori osvajali značajna priznanja. Međunarodna aktivnost FDU-a podrazumijeva i organizaciju različitih umjetničkih radionica, ljetnjih škola, naučnih konferencija, okruglih stolova, objavljivanje stručnih publikacija, organizaciju seminara, kao i različite umjetničke istraživacke projekte,  koji se većinom realizuju uz partnersku saradnju i finansijsku podršku međunarodnih organizacija i institucija.

UCG: Kada govorimo o konkretnim projektima Fakulteta, na koje biste posebno ukazali?

GARIĆ: Moramo pomenuti  ArTVision projekat,  realizovan uz pomoć IPA Adriatic CBC programa. Taj projekat nam je, između ostalog, važan,  jer je u značajnoj mjeri unaprijedio naše aktivnosti na polju međunarodne saradnje i podigao je na viši nivo.  Drugi projekti, kakav je na primjer „Berlin/Cetinje/Rome – Values of Europe“ realizovan uz podršku Erasmus + programa ili projekat „Putujuće pozorište“ pod pokroviteljstvom UNICEF-a, kao i projekat „Identitet“ realizovan u saradnji sa Ministarstvom nauke, takođe su nam vrlo bitni, jer svjedoče o značajnom doprinosu Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje ne samo u aktivaciji umjetničke zajednice, nego i angažovanju šireg društvenog konteksta.