Fakultet dramskih umjetnosti

Predstavnici FDU - Cetinje na osnivačkoj konferenciji Alijanske univerziteta i umjetničkih univerziteta (UNIART)
Predstavnici Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, učestvovali su na prvoj UNIART konferenciji koja je bila  početak saradnje između visokoškolskih institucija Kine i Jugoistočne Evrope, u oblastima dramskih i audiovizuelnih umjetnosti.

Predstavnici Fakulteta dramskih umjetnosti bili su dekan, doc. dr Edin Jašarović i v.d. prodekana za međunarodnu saradnju, mr Jelena Mišeljić. Tokom konferencije potpisan je protokol o saradnji institucija Kine i Jugoistočne Evrope, a održana je i panel diskusija na temu Umjetničko obrazovanje i pandemija na kojem su predstavnici izložili studiju slučaja Fakulteta dramskih umjetnosti. Ispred Fakulteta dramskih umjetnosi svoje saopštenje izlagala je mr Jelena Mišeljić. 

Članice Alijanse su predstavnici Univerziteta iz regiona, Evrope i iz Kine koji u svojim obrazovnim sistemima imaju umetničko obrazovanje. Alijansa UNIART će za cilj imati integrisanje saznanja u okviru inovacija u polju umetničkog visokog obrazovanja i realizuje se u okviru Kina – CEEC (Kina i 16 centralno evropskih zemalja inicijative).

Osnivanje Alijanse je inicirano od strane Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Asocijacijom za edukativnu razmenu između Kine i Srbije. Alijansa će delovati kao spoj između različitih Univerziteta i imaće za cilj unapređenje komunikacije i saradnju svojih članica. Takođe, Alijansa će biti platforma za intenzivniju saradnju u okviru umetničkih istraživanja kao i za akademsku razmenu.

Na konferenciji su učestvovali najznačajniji univerziteti iz Kine iz oblasti filma i dramskih umjetnosti: Communication University of China i Central Academy of Drama iz Pekinga, Shanghai Theater Academy i Shanghai University, Shandong University i Shandong Normal University iz Jinana, Southeast University iz Nanjing, te Hebei Academy of Fine Arts iz Shijiazhuang. Partneri iz Jugoistočne Evrope bili su: Univerzitet u Novom Sadu iz Srbije, Univerzitet Crne Gore sa Fakultetom dramskih umjetnosti, Univerzitet iz Banja Luke, Nacionalna akademija Prof. Pancho Vladigerov iz Bugarske, Univerzitet umjetnosti i dizajna iz Temišvara, Rumunija i Univerzitet u Sarajevu sa Akademijom scenskih umjetnosti.

U dodatku ove objave možete naći zvaničnu agendu osnivačke konferencije, usaglašeni protokol o saradnji i zvanični izvještaj sa konferencije. 

S poštovanjem, 

mr Jelena Mišeljić

prodekanica za međunarodnu saradnju FDU - Cetinje 

Dokumenti

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.