Fakultet dramskih umjetnosti

Dekan Faklulteta dramskih umjetnosti na regionalnoj konferenciji o kreativnim industrijama Jadransko-jonske regije
Dekan Faklulteta dramskih umjetnosti na regionalnoj konferenciji o kreativnim industrijama Jadransko-jonske regije

Doc. dr Edin Jašarović, dekan Fakulteta drasmkih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore predstavio je danas svoje istraživanje o kulturnim i kreativnim industrijama pod naslovom "Current Trends in Montenegrin Creative Economy Development" na  AI-NURECC PLUS CONFERENCE ON CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES IN THE ADRIATIC-IONIAN REGION. 

Konferenciju je organizovao Forum Jadransko-jonske Privredne komore (Forum AIC) u saradnji sa Asocijacijom Univerziteta Jadransko-jonske regije (UniAdrion) i Forumom Jadranskih i Jonskih gradova (FAIC), kao i mnogobrojnim drugim partnerskim univerzitetskim mrežama, regionima i privrednim komorama gradova (AI-NURECC PLUS initiative), i ostalim javnim i privatnim institucionalnim partnerima, institutima, naučnim organizacijama, fakultetima i predstavnicima privrednog sektora. Na panelu je, takođe uzela učešća i predstavnica Privredne komore Crne Gore, gospođa Tanja Radusinović. 

Cilj ove konferencije je kontekstualizovati i mapirati raznolikost kreativnog i kulturnog sektora (CCI) koji postoji u jadranskoj i jonskoj regiji. Cilje ove konferencije je, takođe razmotriti i različite vrste društvenih i ekonomskih koristi koje kreativne industrije mogu proizvesti, razlikujući pri tom njihove tri funkcionalne konfiguracije. Prva konfiguracija, odnosi se na obrazovnu vrijednost kulturnog sektora, uglavnom vezanu uz područje javne potrošnje kroz očuvanje i vrednovanje kulturne baštine. Druga se njihova konfiguracija odnosi na ekonomsku funkciju kulturnih i kreativnih industrija, gdje se CC industrije razmatraju s aspekta ukupnog društvenog doprinosa, te njihove funkcionalne sposobnosti stvaranja bogatstva i prihoda. Treći aspekt, koji je razmatran, sagledavao se iz ugla ekonomske i fizičke regeneracije koju CCI mogu odigrati u procesu ekonomske deindustrijalizacije koja utiče na urbane sisteme. U konačnom, svi panelisti raspravljali su o središnjoj i ključnoj važnosti kulture u generisanju pozitivne promjene, transformacija i kreativnih impulsa u ukupno socio-kulturnom ambijentu i ponašanju. Stoga je i krajnji cilj konferencije bio da pozivanjem eksperata i praktičara u ovom području, pokuša da sistematizuje i proširi razumijevanje  potencijala CCI-ja za jadransko-jonsku regiju.

Više o programu saradnje partnera možete pronaći u zvaničnoj Agendi konferencije u prilogu ove objave

DEKANT FDU - Cetinje

Dokumenti

Broj posjeta : 114

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.