Posjetite biblioteku umjetničkih fakulteta sa Cetinja

14.06.2022


Posjetite biblioteku umjetničkih fakulteta sa Cetinja

Biblioteka umjetnosti nastala je objedinjavanjem bibliotečkih fondova tri organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore iz oblasti umjetnosti – Fakulteta likovnih umjetnosti, Fakulteta dramskih umjetnosti i Muzičke akademije.

Biblioteka je smještena u novootvorenom Univerzitetskom kompleksu umjetničkih fakulteta UCG na Cetinju.

Korisnici Biblioteke su studenti, profesori, saradnici, istraživači, naučnici i administrativno osoblje pomenutih organizacionih jedinica. Osnovna djelatnost Biblioteke je: nabavka, prijem i obrada svih vrsta i oblika bibliotečke građe, usluživanje korisnika i pružanje svih vrsta informacija iz oblasti umjetnosti i srodnih oblasti.

Fond Biblioteke umjetnosti je bogat i raznovrstan i podijeljen u više cjelina:

1. Monografske publikacije (izložbeni katalozi, udžbenici i ostala građa). Kao zasebna
cjelina izdvaja se referensa zbirka. U fondu monografskih publikacija nalaze se
diplomski i magistarski radovi odbranjeni na Fakaltetu.
2. Periodične publikacije (domaći i strani časopisi, kao i druge serijske publikacije)
3. Muzikalije (notni zapisi)
4. Fonoteka (gramofonske ploče, kompakt diskovi, audio kasete, magnetofonske ploče)
Najveći dio bibliotečke građe je obrađen i može se pretraživati preko elektronskog kataloga -
COBISS/OPAC

https://plus.cobiss.net/cobiss/cg/cnr_latn/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials 

Monografske publikacije se mogu koristiti i izvan čitaonice na određeno vrijeme, dok se periodične publikacije, diplomski radovi,magistarski radovi, kao i publikacije iz referensne zbirke koriste u čitaonici.
Biblioteka usko sarađuje sa Centralnom univerzitetskom bibliotekom, koja obavlja matičnu bibliotečku funkciju za sve biblioteke na  UCG, kao i sa ostalim bibliotekama u zemlji i inostranstvu.

Međubiliotečka pozajmica realizuje se sporadično i to sa Nacionalno bibliotekom „Đurđe
Crnojević“.

Radno vrijeme Biblioteke je od 8.00 do 20.00 časova (ponedjeljak-petak).

E-mail Biblioteke umjetnosti: bibliotekaumjetnosti@ucg.ac.me 
Kontakt osobe:
Dušica Ljesar, e-mail: dusicalj@ucg.ac.me 
Jovana Djurašković, e-mail: jovanadju@ucg.ac.me 

Broj posjeta : 96

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.