Interni poziv za angažovanje studenata demonstratora na FDU - Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore oglašava Interni poziv za prijem demonstratora, u studijskoj 2022/2023, u trajanju od najviše tri mjeseca po semestru sa opterećenjem od 4 sata sedmično, za 1 izvršioca.

Uslov koji kandidati za demonstratora treba da ispunjavaju je da su studenti  akademskih master studija na Fakultetu dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore, te da nijesu u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu Crne Gore.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

    -  Curiculum Vitae (CV),

    -  Dokaz o statusu studenta

    -  Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na prethodnim nivoima studija.

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Napomena: Odabir kandidata vrši se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnim nivoima studija.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 (osam) dana od dana oglašavanja na sajtu Fakulteta dramskih umjetnosti, odnosno do 19.10.2022.godine do 16 h.

Prijave se dostavljaju na adresu: Fakultet dramskih umjetnosti, Bajova br. 5. 81250 Cetinje.

Odluka koja je sastavni dio ovoga poziva nalai se u dodatku ove objave. 

S poštovanjem, 

DEKANAT

FDU - Cetinje

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.