Fakultet dramskih umjetnosti, 05.03.2018

Studenti FDU-a i FLU-a u studijskoj posjeti CERN-uStudenti umjetničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore boraviće u studijskoj posjeti CERN-u, u okviru Art@CMS Montenegro radionica, koje Ministarstvo nauke organizuje u saradnji sa umjetničkim akademijama na Cetinju, u periodu od 05. 03. do 09. 03. 2018. g. Među odabranim studentima sa FDU - Cetinje su: Jelena Šoškić, Iva Kasalica i Nemanja Popović kao i Lidija Martinović i Kristina Kusovac sa FLU – Cetinje. Studijsku posjetu CERN-u predvodiće doc. dr Vuk Vuković sa FDU – Cetinje.

Odluku je donijela Komisija u sastavu: dr Mihael Hoh - CERN, osnivač i koordinator Art@CMS programa, prof. mr Ana Matić - Grafički dizajn; Stevan Kojić, FLU - Cetinje, doc. dr Vuk Vuković - Produkcija digitalnih i interaktivnih medija; doc. dr Edin Jašarović - Kreativne industrije, Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje, doc. dr Aleksandar Perunović - Muzički oblici, Muzička akademija - Cetinje.

Umjetničke radionice Art@CMS Montenegro realizovane su na Fakultetu likovnih umjetnosti - Cetinje 20. i 21. februara 2018. godine. Program Art@CMS u dvodnevnoj posjeti predstavio je dr Mihael Hoh, osnivač i koordinator, koji je studente upoznao sa predmetnim izložbama koje su realizuju u Evropi i šire. Profesorica fizike Ines Zlatović, koja je boravila u Ljetnjoj školi CERN-a, prenijela je svoja iskustva iz ove naučnoistraživačke institucije.

Osnovni cilj Art@CMS programa je podsticanje dijaloga između naučne zajednice CMS-a i mladih umjetnika radi većeg razumijevanja istraživanja fizike čestica i njegovog doprinosa obrazovanju i društvu. Cilj je da se angažuju mladi umjetnici koji mogu doprinijeti stvaranju kreativne sinergije između umjetnosti i nauke.

Dajući odgovor na maksimu „da nauka otkriva, a umjetnost stvara“ osnovna namjera Art@CMS Montenegro radionica je produkovati i realizovati kvalitetne i umjetnički inspirativne ideje i koncepte koje spajaju nauku i umjetnost. Radionice će omogućiti studentima da razviju i razmijene sopstvene ideje i iskustva kroz formu interdisciplinarnog pristupa koji treba da rezultira konkretnim radovima i umjetničkim artefaktima.

Izabrani studenti će svoje projektne ideje i koncepte razvijati u okviru planirane studijske posjete, početkom marta ove godine. Takođe, postoji mogućnost da se odabrani radovi razvijaju i kao dio praktične nastave, u saradnji sa predmetnim profesorima u toku ljetnjeg semestra 2017-2018, te predstave u okviru redovnih međunarodnih izložbi Art@CMS programa.

Odabrani radovi i projektne ideje će takođe biti predstavljeni u okviru festivala „Otvoreni dani nauke“ koje Ministarstvo nauke Crne Gore planira da realizuje u oktobru 2018. godine.

Umjetnički koordinator ART&CMS Montenegro radionica je doc. dr Edin Jašarović, sa Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje.