Fakultet dramskih umjetnosti, 02.06.2017

Fakultet dramskih umjetnosti - Cetinje potpisao Memorandum o razumijevanju sa Pekinškim univerzitetom za međunarodne studijeII Forum kulturnih i kreativnih industrija Narodne Republike Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, u okviru mehanizma „16+1“,održan je u Pekingu 31.05.2017. g.

Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo kulture na Forumu predstavljao je doc. dr Edin Jašarović, sa Fakulteta dramskih umjetnosti - Cetinje.

Tokom Foruma koji je namijenjen intenziviranju saradnje u oblasti kulturnih i kreativnih industrija, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Fakulteta dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore i Pekinškog univerziteta za međunarodne studije.

U osnovi tog dokumenta su spremnost i potreba obje strane da promovišu zajedničke aktivnosti u vezi sa transkulturnom trgovinom (istraživački projekti, razmjena eksperata, publikacija, izvještaja, drugih akademskih informacija, kao i razmjena na nivou konkretnih projekata u različitim poljima kulturne produkcije...).

Takođe, tokom Foruma predstavljene su specifičnosti crnogorskog kreativnog sektora, kroz prezentaciju i predavanje doc. dr Edina Jašarovića pod nazivom "Impact study of creative sector development in Montenegro" u kome je predstavljen potencijal Crne Gore za buduću saradnju u okviru mehanizma „16+1“.