Fakultet dramskih umjetnosti, 19.02.2019

Predstavnik FDU na Think Tank forumu za razvoj kreativnih industrija Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u BriseluPredstavnik Fakulteta dramskih umjetnosti učestvovao je na Think Tank forumu za razvoj kreativnih industrija Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u Briselu. 

Doc. dr Edin Jašarović imenovan je kao ekspert Kineskog instituta za istraživanje kulturnog tržišta sa sjedištem u Pekingu, NR Kina, koji unapređuje međunarodne odnose i saradnju u oblasti kreativnih i kulturnih industrija.  Prilikom održavanja niza multilateralnih sastanaka u Briselu 7. i 8.  februara, 2019. g. doc. dr Edinu Jašaroviću uručeno je Pismo imenovanja kojim se potvrđuje njegov doprinos produbljivanju međunarodnih odnosa i saradnje u oblasti kreativnih industrija između NR Kine i zamalja Centralne i Istočne Evrope.

U sklopu krovnog mehanizma međunarodne kulturne saradnje zemalja Centralne i Istočne Evrope i Narodne Republike Kine (16+1) i poptisanog Memoranuma o razumijevanju tokom „II China and Central and Eastern European Countries Cultural and Creative Industry Forum-a“ koji je održan u Pekingu u maju 2017. g.[1] nastavlja se saradnja koja treba da doprinese povezivanju i sinergiji uključenih zemalja u proces razvoja kreativnih industrija kao snažnog pokretača društvene i ekonomske regeneracije.

Na konferenciji u Briselu  doc. dr Edin Jašarović predstavio je aktuelne i dosadašnje perspektive razvoja kreativnih industrija u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na inteziviranje programskih i strateških kapiciteta, ali i generalnog opredjeljenja Crne Gore i Ministarstva kulure ka razvoju ovog specifičnog polja kulture. Glavni razlog učestvovanja na ovoj konferenciji koju je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti predstavlja kontinuitet započete saradnje na snaženju i razvoju sektora, sa ciljem uspostavljanja i produbljivanja multilateralne saradnje sa svim članicama 16+1 mehanizma.

[1] https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/2784-fakultet-dramskih-umjetnosti-cetinje-potpisao-memorandum-o-razumijevanju-sa-pekinskim-univerzitetom-za-medunarodne-studije

Dokumenti