Fakultet dramskih umjetnosti, 01.04.2019

Međunarodna ljetnja škola drevne drame otvorena za prijaveX

Ovaj edukativni program Atenskog i Epidaurus festivala namijenjen je studentima i diplomiranim studentima u području glume, plesa, pozorišta i performansa, a realizuje se u suradnji s Odsjekom za studije kazališta Univerziteta u Peloponezu koji akademski akreditira program sa 5 ECTS bodova.

Informacije i prijavnice: http://greekfestival.gr/epidaurus-lyceum/?lang=en