Fakultet dramskih umjetnosti, 04.02.2020

Radovi profesora i saradnika Fakulteta dramskih umjetnosti u publikaciji "Moć kulture: Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse"X

Fondacija Konrad Adenauer objavila je publikaciju Moć kulture: Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse, koja predstavlja zbornik radova sa treće konferencije koju je organizovala u Ulcinju 2018. godine, pod nazivom “Moć kulture: multikulturalizam i savremene umjetničke prakse – etnizacija ili interakcija?”

Urednik publikacije je Janko Ljumović.  Autorke i autori tekstova su Laslo Vegel (Identitet u doba haosa), Andrej Nikolaidis (Na šta tačno misliš kada kažeš kulturni nomadizam?), Milica Nikolić (Multikulturalizam: Najapstraktniji politički pojam ili zdrava platforma društva), Suljo Mustafić  (Multikulturalizam i javne politike), Jelena Mišeljić  (Transkulturalni aspekti evropskog filma), Drita Lola (Umjetnost i kultura u funkciji urbane regeneracije), Vuk Vuković  (Potentnost umjetničkih praksi u prostoru digitalnih medija), Lućjan Bedeni i Tea Čuni  (Marubi: Muzej može promijeniti grad) i Janko Ljumović (Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse).

U uvodu publikacije direktor Fondacije Konrad Adenauer Norbert  Beckmann-Dierkes, i njen urednik Janko Ljumović napisali su:                                                                  

“Pred čitaocima su tekstovi učesnika konferencije koji kritički i kreativno propituju politike multikulturalnosti u različitim poljima savremene kulture i umjetnosti. Autori ističu primjere uspješnih praksi i posebno važan aspekt novih medija koji danas značajno determinišu politike identiteta. U publikaciji se možemo upoznati s primjerima koji pokazuju kako se u dijalogu kultura može doći do poželjne interaktivnosti, koja ne samo da bogati naše iskustvo, već dovodi do nove kulturne geografije zemalja zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Tema multikulturalizma je posebno aktuelna tema u širem evropskom kontekstu, jer svjedočimo na različitim primjerima njenu reviziju, koju posebno determiniše migrantska kriza u Evropi, koja u postojećem kontekstu balkanskog ili postjugoslovenskog iskustva dodatno problematizuje njenu primjenu u praksi.

...

Pitanja koja su pokrenuta na konferenciji u Ulcinju, održanoj u decembru 2018. godine, pretočena u publikaciju imaju značaj za dalju promociju politike multikulturalnosti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou djelovanja.

...

Publikacija promoviše različite istraživačke pristupe u analizi multikulturalizma. Možemo je čitati i kao metodologiju nove i na budućnost usmjerene prakse koja može pokrenuti novi talas umjetničkih praksi koje referišu na aktuelne izazove zemalja zapadnog Balkana. Publikacija može biti inspirativna za nova tumačenja, ali i okupljanja oko navedene teme koju je potrebno promovisati na različite načine, jer je arhiv savremene umjetnosti značajno polje istraživanja za različite aktere zajednice, prije svega akademske i kulturne zajednice. Na taj način se uspostavlja narativ koji doprinosi boljem razumijevanju sintagme „jedinstveni u različitosti“. U tome leži poseban evropski duh „snage kulture“, koja je u cjelini dio evropske tradicije i modernosti.

Kultura je značajan resurs za promjenu društvene paradigme, pa otud i sam naslov publikacije Moć kulture. Takav stav predstavlja naš doprinos da se protiv ksenofobije i straha od različitosti, mitomanije, izolacije, nemogućnosti prekoračenja granica – i političkih i estetskih – borimo upravo kroz promociju savremenih kulturnih i umjetničkih praksi koje u interakciji sa zajednicom, zapravo sa različitim vrstama javnosti dovode do jačanja i razvoja društva.

Image

 

 

Broj posjeta : 323