Fakultet dramskih umjetnosti, 16.02.2020

Objavljeni novi konkursi ERASMUS + programa mobilnostiX

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore objavila je nove konkurse za ERASMUS + programe mobilnosti nastavnog osoblja i studenata. 

Mobilnosti će se moći realizovati u ovom, tekućem (osoblje), ili u narednom semestru (osoblje i studenti). 

Na linku u dodatku ove objave moguće je pronaći već preko 30 konkursa. Za sada su određena 4 roka za dostavljanje dokumenata zainteresovanih kandidata: 10. i 20. mart, 1. i 10. april.

Link za sve konkurse: 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/61244-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2019-2020

 

Broj posjeta : 110