Fakultet dramskih umjetnosti, 21.02.2020

DAISY udžbenici u Crnoj Gori među najboljim inovativnim praksama inkluzivnog obrazovanja u svijetuX

 

 

Kako je u izradi DAISY udžbenika učestvovao i Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, zahvaljujući angažovanju prof. Dubravke Drakić i studenata Glume, koji su, u svojstvu naratora, snimali tekstove – sadržaj udžbenika, sa zadovoljstvom prenosimo ovu lijepu vijest:

 

BEČ, AUSTRIJA, 20. februar 2020. – Inicijativa uvođenja DAISY udžbenika u inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori, pokrenuta prije šest godina od strane UNICEF-a i Ministarstva prosvjete u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, Resursnim centrom za djecu i mlade „Podgorica”, Zavodom za školstvo i Fakultetom dramskih umjetnosti, prepoznata je kao jedna od 75 najboljih inovativnih praksi na globalnom nivou u oblasti inkluzivnog obrazovanja ove godine na konferenciji Zero Project 2020, međunarodnom samitu o inkluzivnom obrazovanju i komunikacionim tehnologijama koji okuplja više stotina stručnjaka iz ove oblasti širom svijeta.

Zero Project svake godine identifikuje i u svijetu promoviše najinovativnije politike i prakse za poboljšavanje života osoba sa smetnjama u razvoju.
Crna Gora je prva zemlja u svijetu koja DAISY udžbenike sistematski koristi u inkluzivnom obrazovanju. Radi se o udžbenicima u audio-vizuelnom DAISY formatu koji su namijenjeni svoj djeci, ali su od posebne koristi za učenike koji imaju teškoće u čitanju štampanog teksta.

 

Izvor:  Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Opširnije na:

http://www.mpin.gov.me/vijesti/221856/DAISY-udzbenici-u-Crnoj-Gori-medu-najboljim-inovativnim-praksama-inkluzivnog-obrazovanja-u-svijetu.html?fbclid=IwAR1-h-T_fV1ju0Wp8emOmxrb6-h-rwfd2OClmbMHgP4eAKSvYJQQIWrUHH8

 

Ilustracija preuzeta sa sajta Resursnog centra Podgorica

http://www.resursnicentarpg.me/audio-biblioteka

 

Broj posjeta : 446