Fakultet dramskih umjetnosti, 10.03.2020

Doc. dr Edin Jašarović izabran za dekana Fakulteta dramskih umjetnostiX

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore za dekana Fakulteta dramskih umjetnosti izabran je doc. dr Edin Jašarović, koji je u proteklom periodu obavljao dužnost prodekana za međunarodnu saradnju.

Doc. dr Edin Jašarović rođen je 09. 06. 1982. g. u Podgorici, Crna Gora gdje je završio Gimnaziju »Slobodan Škerović« - filološki smjer. Nakon toga upisao je osnovne studije na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje, Odsjek za produkciju i dobio zvanje - diplomirani producent.

Postdiplomske studije završio je 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na UNESCO katedri Interdisciplinarnih studija menadžmenta u kulturi i kulturne politike Balkana i dobio zvanje diplomirani menadžer u kulturi i medijima/master (master rad pod naslovom: „Menadžment crnogorskog narodnog pozorišta - mogućnosti transformacije sistema redizajnom organizacionih parametra“).

Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Strategije razvoja lokalne kulturne politike u Crnoj Gori s aspekta kreativne ekonomije gradova“ odbranio je 2016. g. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom red. prof. dr Milene Dragićević - Šešić, i stakao naučno zvanje doktor nauka - umjetnost i mediji.

U toku profesionalne karijere učestvovao je u različitim međunarodnim i domaćim kulturnim projektima. U toku svog profesionalnog razvoja pohađao je i specijalističke kurseve poput: Open space technology seminar-a pod nazivom «International Cultural Leadership Project (ICLP)» u Bukureštu, Rumunija pod pokroviteljstvom kancelarije British Council-a, 2008. godine. Takođe, je bio i stipendista italijanske regije Pulja, kao najbolji učesnik seminara »Contemporary theatre management« u okviru AR.CO projekta (Artistic Connection) »Per una rete Adriatica dei teatri« INTERREG III A, Adriatic Cross-Border Community Programme, L'aquila, Italija, 2005. g.

Kao student bio je stipendista Crnogorskog narodnog pozorišta, 2005. g. i dobitnik »Godišnje nagrade« CNP-a za izuzetan doprinos produkciji i organizaciji 2004. godine.

Od 2006 do 2016. godine na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Pozorišna produkcija - osnovne studije.

U školskoj 2010/11. godini povjerena mu je nastava za predmet Menadžment u kulturi I, II, III, IV, na Studijskom programu Produkcija - osnovne studije.

U školskoj 2016-2017 godini dobio je prvo akademsko zvanje docent na Fakultetu dramskih umjetnosti – Cetinje u oblasti Menadžment u kulturi.

Od 2015. godine angažovan je po internom oglasu UCG i na Fakultetu likovnih umjetnosti - Cetinje, za predmet Menadžment u kulturi I i II, na akademskim poslijediplomskim magistarskim studijama.

Od 2016. godine angažovan je po internom oglasu UCG i na Fakultetu politićkih nauka u Podgorici, za predmet Evropski kulturni modeli, na akademskim posdlijediplomskim magistarskim studijama.

U periodu od 2003. do 2007. i od 2008. do 2010. godine radio je i kao izvršni producent u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Od 2017. godine član je Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta.

Dobitnik je priznanja UCG-a za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta u 2018. g.

Dosadašnja naučna i akademska polja interesovanja orijentisana su prema manadžmentu u kulturi, kulturnoj politici, kulturnim industrijama i razvoju profesionalne umjetničke karijere.

 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65113-upravni-odbor-ucg-dekan-filozofskog-fakulteta-tatjana-novovic-dekan-fdu-edin-jasarovic

Broj posjeta : 664