Fakultet dramskih umjetnosti, 04.04.2020

Dekanica Garić: Skype, Viber, Zoom aplikacija platforme za komunikaciju sa studentima Fakulteta dramskih umjetnostiX

Kako se odvija nastava na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, u vanrednim okolnostima, uslovljenim globalnom pandemijom, razgovarali smo sa dekanicom Fakulteta Sanjom Garić.

“Profesori, u zavisnosti od prirode predmeta, koriste razne načine komunikacije sa studentima. Predavanja i vježbe se organizuju, uglavnom, putem video platforme Skype, kao i Zoom aplikacije, ponuđene od strane Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore. Svakodnevno se na sajt Fakulteta postavljaju obavještenja, uputstva i nastavni materijal za predmete. Konsultacije se, u najvećoj mjeri, obavljaju putem mejla, mada na pojedinim predmetima funkcionišu i Viber grupe. Naši studenti aktivno, sa nesmanjenim interesovanjem, učestvuju u radu, svjesni važnosti kontinuiteta nastave”, objašnjava dekanica Garić.

Prema njenim riječima, na Fakultetu dramskih umjetnosti su, odmah po obustavljanju redovnog nastavnog procesa, uputili profesorima i saradnicima sugestiju da razmisle o mogućim oblicima održavanja predavanja i vježbi  u novonastalim okolnostima.

Image

“Veoma brzo smo se organizovali i napravili plan realizacije onlajn nastave, koji su rukovodioci studijskih programa postavili na sajt Fakulteta. Linkove sa tim informacijama smo odmah dostavili studentima, a profesorima i saradnicima smo poslali mejl adrese svih studenata. Kako se na našem fakultetu nastava izvodi sa malim grupama studenata, nismo imali poteškoća sa organizacijom nastave, tako da se učenje na daljinu uveliko sprovodi na velikom broju predmeta”, navodi dekanica Garić.

Ipak, dodaje ona, ovakav vid rada omogućava realizaciju nastave na teorijskim, kao i na jednom dijelu stručno-umjetničkih predmeta, ali ne i na svim.

 “Postoji nekoliko predmeta, kao što su Režija, Gluma, Pokret, Ples i drugi, na kojima realizacija zadataka, dominantno praktičnih, zahtijeva okupljanje, grupni rad u istom prostoru, tako da za taj dio nastave ne nalazimo adekvatno  rješenje”, kaže dekanica Garić.

 Za sada, na Fakultetu pokušavaju da osmisle način da se i na tim predmetima, makar djelimično, održi kontinuitet u radu.

“Svakako ćemo, nakon što se situacija stabilizuje, morati organizovati nadoknadu nastave u vježbaonicama, na Fakultetu, kako bismo realizovali sve nastavne sadržaje, neophodne za kvalitetno usvajanje znanja i vještina iz ovih umjetničkih oblasti, kao i za polaganje ispita”, najavljuje Garić.

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/154319-skype-viber-zoom-aplikacija-za-komunikaciju-sa-studentima-fdu

https://www.vijesti.me/zabava/kultura/fdu-predavnja-i-vjezbe-se-organizuju-preko-skajpa-i-zoom-aplikacije

 

 

Broj posjeta : 545