Fakultet dramskih umjetnosti, 08.09.2020

Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu III upisni rok – SEPTEMBAR/2020



X

Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu III upisni rok – SEPTEMBAR/2020

Upis kandidata u I godinu osnovnih studija u III upisnom roku, za studijsku 2020/21. godini, obaviće se 08. i 09. septembra 2020. godine, u terminu od 10:00-14:00 časova.

Prilikom upisa, kandidati su dužni priložiti kancelariji studentske službe:

  1. INDEKS (novi – uredno popuniti prvu stranu)
  2. DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)
  3. DVA PRIJAVNA LISTA ŠV 20 (nabavljaju se u knjižari i predaju popunjeni)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da obave upis u naznačenom terminu, u suprotnom smatraće se da su odustali.

 

FDU - Cetinje

Broj posjeta : 74