Fakultet dramskih umjetnosti, 14.09.2020

Struktura prijemnog ispita u IV upisnom roku na studijskom programu GlumaSTUDIJSKI PROGRAM GLUMA

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMNOM ISPITU

 

Utorak, 15. Septembar 2020. godine u 10:00 časova

I dio prijemnog ispita – širi krug

Polažu ga svi prijavljeni kandidati prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta.

 

  • Provjera znanja i sposobnosti.
  • Izvođenje prethodno pripremljenog programa:
  • Dva monologa po sopstvenom izboru
  • Pjesma (recitacija) po sopstvenom izboru

 

II dio prijemnog ispita – uži krug

14:00h - Provjera praktičnih i stručnih sposobnosti kandidata iz predmeta:

Glas

Govor

Srijeda, 16. Septembar 2020. godine

10:00h  –  Psiho test kandidata

11:00 – Pismeni zadatak

12:30h  - Provjera praktičnih i stručnih sposobnosti kandidata iz predmeta:

Pokret

Ples

16:00 - Gluma

19:00  – Završni dio ispita/Prezentacija rada:

           – Zadatak po izboru kandidata i zadatak po izboru komisije

Broj posjeta : 75