Fakultet dramskih umjetnosti, 18.09.2020

Tabelarni prikaz kurikuluma MASTER studija na FDU - CetinjeX
Poštovani, 
 
u prilogu ove objave možete naći:
 
 - tabelarni prikaz kurikuluma MASTER studija na svim studijskim programima FDU - Cetinje,
 - Pravilnik o bližim, uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija na Univerzitetu Crne Gore,
 - strukture prijemnih ispita na MA studije FDU - Cetinje koje se nalaze na sljedećem linku:
 
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1257/objava/78224-master-studije-na-fdu-opsti-uslovi-za-upis-i-struktura-prijemnog-ispita
 
S poštovanjem, 
 
FDU - Cetinje

Dokumenti

Broj posjeta : 279