Fakultet dramskih umjetnosti, 30.09.2020

Prijave za upis na MASTER studije FDU - Cetinje 1.i 2. oktobraX

Na Fakultetu dramskih umjetnosti  sjutra počinju prijave elektronskim putem za upis studenata u prvu godinu budžetskih master akademskih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2020/2021. godinu i to na sledećim studijskim programima: 

  • Gluma
  • Režija (pozorišna/filmska)
  • Produkcija
  • Dramaturgija 

Kandidati će moći da predaju prijave i dokumentaciju 1. i 2. oktobra, sve do 18 sati, kada će sistem biti zatvoren. 

Uz elektronsku prijavu, kandidati su obavezni da pošalju i originalna dokumenta, isključivo putem pošte.

Od dokumentacije, predaju popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na master studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore; originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Koraci upisa elektronskim putem objašnjeni su detaljnije u tekstu Konkursa, objavljenom na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore,  na linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/87739-raspisan-konkurs-za-budzetske-master-studije-prijave-elektronskim-putem 

Ukoliko kandidati nisu u mogućnosti da izvrše upload video materijala i prezentaciju svojih radova putem online prijave molimo da iste dostave na USB-u ili CD-u. 

Fakultet dramskih umjetnosti će na svojoj web stranici objaviti način polaganja, sadržinu i strukturu prijemnog ispita za sve  studijske programe na MASTERU, koji će  biti orgnizovani tokom 5. i 6. oktobra 2020. godine

Prema rasporedu organizacionih jedinica, upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 10. oktobrom 2020. godine. 

Svim kandidatima želimo puno sreće

FDU - Cetinje 

 

Broj posjeta : 198