Fakultet dramskih umjetnosti, 08.12.2020

Doc. mr Mirjana Živković učestvovala na online konferenciji ,,Žensko nematerijalno nasljeđe Crne Gore – Nove mape – Rodne perspektive”X

Docentkinja na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, mr Mirjana Živković,   učestvovala je na  online konferenciji ,,Žensko nematerijalno nasljeđe Crne Gore – Nove mape – Rodne perspektive” - održana 1. decembra -  gdje je izložila svoj rad ,,Vokalna muzička tradicija žena u Crnoj Gori,’’ u okviru projekta “Nematerijalna kulturna baština žena Crne Gore – Transformativni potencijali“ koji realizuje NVO NOVA Centar za feminističku kulturu u saradnji sa Istorijskim institutom Univerziteta Crne Gore, a uz podršku UNESCO Programa participacije.

Održavanju onlajn konferencije prethodile su aktivnosti na prikupljanju i pripremi istraživanja/radova o ženskom nematerijalnom kulturnom nasljeđu koji su predstavljeni na konferenciji, a koji su takođe uvršteni u zbornik “Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe – Nove mape – Rodne perspketive” koji je publikovan i koji će biti dostupan na sajtu Muzeja žena Crne Gore.

Svoje radove  na konferenciji predstavili su: mr Paula Petričević, mr Dušan Medin, dr Tatjana Koprivica, mr Milica Nikolić, mr Ljiljana Bajčetić, mr Dobrila Popović , mr Mirjana Živković, mr Jelena Đukanović i Nataša Nelević.                                              

Više o konferenciji na linku:

https://www.facebook.com/MuzejZenaCrneGore 

Broj posjeta : 140