Fakultet dramskih umjetnosti

Uplata II rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021. godine
Obavještavaju se studenti Fakulteta dramskih umjetnosti da II rata školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021.  godine mora biti izmirena najkasnije do 10. aprila 2021. godine (Zaključak Upravnog odbora UCG, broj 02-34 od 27.01.2021. godine)

Studenti su obavezni dostaviti dokaz o uplati u kancelariju studentske službe u terminu od 12:00h-14:00h časova ili na e-mail adresu dijanap@ucg.ac.me

Napomena: Prilikom uplate školarine, kao poziv na broj uplate obavezno unijeti JSK: JEDINSTVENI KOD STUDENTA.

 

FDU CETINJE

Broj posjeta : 93