Fakultet dramskih umjetnosti

Magistrand Aleksandra Cerović, javno će braniti master rad “Strategija programske diversifikacije crnogorske kinoteke”, u utorak, 29.06.2021, sa početkom u 14:30 časova,
Univerzitet Crne Gore

Fakultet dramskih umjetnosti

O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistrand Aleksandra Cerović, javno će braniti master rad “Strategija programske

diversifikacije crnogorske kinoteke”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Vanr. prof. mr Janko Ljumović, predsjednik
  2. Vanr. prof. mr Sehad Čekić, mentor-član
  3. Docent dr Edin Jašarović, član

Javna odbrana će se održati u utorak, 29.06.2021, sa početkom u 14:30 časova, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje.

Rješenje o odbrani magistarskog rada možete naći u prilogu ove objave. 

DEKANAT FDU

Dokumenti

Broj posjeta : 45