Fakultet dramskih umjetnosti

Obavještenje o upisu studijske 2021/2022. godine
Obavještavaju se studenti Fakulteta dramskih umjetnosti da će se upis/ovjera semestra izvršiti 23. i 24. septembra 2021. godine u kancelariji Studentske službe u periodu od do 13:00-15:00 časova.

Studenti su dužni dostaviti:

1. Index,
2. Samofinansirajući studenti: dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 250,00€ (žiro račun Fakulteta dramskih umjetnosti 510-2212-97), ili 16,66 € po jednom obnovljenom ECTS kreditu. Prilikom uplate školarine, kao poziv na broj
uplate obavezno unijeti JSK: JEDINSTVENI KOD STUDENTA
3. Obrazac za prijavu ispita (preuzima se u kancelariji studentske službe).

OBNOVA I GODINE

UPIS II GODINE

1. Studenti, koji su upisali ili obnovili I godinu studija studijske 2020/21. godine, i ostvarili najmanje 45 ECTS kredita, sa prve godine, stekli su uslov za upis II godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).
2. Studenti koji nijesu ostvarili 45 ECTS kredita, obnavljaju I godinu

OBNOVA II GODINE

UPIS III GODINE


1. Studenti, koji su upisali II godinu studija, studijske 2020/21. godine i ostvarili najmanje 105 ECTS kredita, sa prve dvije godine studija, stekli su uslov za upis III godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).
2. Studenti II godine studija koji nijesu ostvarili 105 ECTS kredita, obnavljaju II godinu.

STUDENTIMA KOJI SU ODSLUŠALI III ili IV GODINU


1. Studenti koji su 2020/21. studijske godine ODSLUŠALI  III ili IV GODINU, a imaju zaostalih ispita, dužni su da prijave zaostale ispite (prijavni list se dobija u studentskoj službi) i uplate iznos koji se dobija na sledeći način:
- broj zaostalih ECTS kredita x 16.66 €

Broj posjeta : 137

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.