Magistrand Jelena Laban, javno će braniti master rad: UMJETNIČKA FUNKCIJA GLASA ILI KREIRANJE ZVUČNOG IDENTITETA GLUMCA - ISKUSTVO KREIRANJA GLASA U PREDSTAVAMA; TOBELIJA, MIMIKRIJA; I KAPITAL
Univerzitet Crne Gore

Fakultet dramskih umjetnosti

O B A V J E Š T E NJ E  

Magistrand Jelena Laban, javno će braniti master rad: "UMJETNIČKA FUNKCIJA GLASA ILI  KREIRANJE ZVUČNOG IDENTITETA GLUMCA.  ISKUSTVO KREIRANJA GLASA U PREDSTAVAMA "TOBELIJA", "MIMIKRIJA" I "KAPITAL", pred Komisijom u sastavu:

  1. prof. mr Branko Ilić, predsjednik
  2. prof. Branislav Mićunović, mentor
  3. Docent dr Sara Vujošević-Jovanović, komentor
  4. prof. Dubravka Drakić, član

Javna odbrana će se održati u srijedu 23. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00h, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje.

 

DEKANAT FDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.