Obavještenje o odbrani Master rada kandidata Nemanje Bečanovića
Univerzitet Crne Gore
Fakultet dramskih umjetnosti
O B A V J E Š T E NJ E

Magistrand Nemanja Bečanović, javno će braniti master rad "Reinterpretacija kinotečke baštine u doba digitalne transformacije. Programsko – produkcioni aspekti digitalizacije audiovizuelnog arhiva Crnogorske kinoteke": pred Komisijom u sastavu:


1. Prof. mr Sehad Čekić, predsjednik Komisije
2. Prof. mr Janko Ljumović, mentor-član
3. Prof. dr Vuk Vuković, član


Javna odbrana će se održati u srijedu, 14. decembra 2022. godine, sa početkom u 11:00h, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje.

DEKANAT FDU

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.