Važno obavještenje za studente specijalističkih studija
Obavještavamo studente specijalističkih studija, koji su upisani prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanu („Sl. List CG, broj 42/17“), a koji u međuvremenu nijesu ispisani, imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2023/2024. godine. (Član 122dž Zakona o visokom obrazovanju broj  86/22 od 03.08.2022)

Obnova zaostalih ECTS kredita se može obaviti u periodu 11-25. septembra 2023 . godine u kancelariji studentske službe (na Fakultetu likovnih umjetnosti) u terminu 09:00-11:00h.

Za obnovu kredita potrebno je predati:

  1. indeks,
  2. uplatnicu na odgovarajući iznos:

broj ECTS kredita x 16,66 za studente specijalističkih studija

Sve uplate izvršiti na žiro-račun Fakulteta dramskih umjetnosti:

510-2212-97 (CKB)

 

FDU CETINJE

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.