Važno obavještenje za studente magistarskih studija
Obavještavamo studente magistarskih jednogodišnjih studija, koji su upisani prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanu („Sl. List CG, broj 42/17“), a koji u međuvremenu nijesu ispisani, imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2023/2024. godine. (Član 122dž i član 122f Zakona o visokom obrazovanju broj  86/22 od 03.08.2022)

Obnova zaostalih ECTS kredita se može obaviti u periodu 11-25. septembra 2023 . godine u kancelariji studentske službe (na Fakultetu likovnih umjetnosti) u terminu 09:00-11:00h.

Studenti magistarskih studija, koji su izmirili školarinu u skladu sa ugovorom o studiranju, nijesu dužni da plaćaju ponovo troškove za magistarski rad, ako te studije završe do kraja studijske 2023/2024. godine.

Studenti u obavezi da regulišu svoj status u periodu do okončanja upisa u studijsku 2023/2024. godinu.

 

 

FDU CETINJE

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.