Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija FDU 2024
Obavještenje o upisu
u I godinu osnovnih studija
za studijsku 2024/25. godinu
                                                                 - I UPISNI ROK –

Upis kandidata u I godinu osnovnih studija u I upisnom roku, za studijsku   2023/24. godini, obaviće se u subotu, 06. jula 2023. godine, u terminu od 09:00-14:00 časova u kancelariji studentske službe na Fakultetu likovnih umjetnosti.
DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
1.    INDEKS (novi – uredno popuniti prvu stranu)
2.    DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)
3.    JEDAN PRIJAVNI LISTA ŠV 20 (nabavlja se u knjižari i predaju popunjeni i potpisani)
Strani državljani, ukoliko već nijesu uplatili, su u obavezi da za priznavanje inostrane diplome uplate 50€  na ime “Administrativne  takse“ na žiro račun 832-3161080-65 (Budžet CG) svrha uplate priznavanje  inostrane  obrazovne  isprave.
POSEBNA NAPOMENA: Kandidati koji su se prijavili elektronskim putem, pored gore navedenih dokumenata, dužni su priložiti dokumenta i to:
•    originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
•    originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
•    kopiju biometrijske lične karte,
•    odgovarajuću ličnu ispravu za strance,
•    diplomu “Luča” (ovjerena kopija)
Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da obave upis u naznačenom terminu, u suprotnom smatraće se da su odustali od upisa.


FDU CETINJENe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.