Fakultet dramskih umjetnosti, 20.01.2020

Obavještenje o odbrani magistarskog radaUniverzitet Crne Gore

Fakultet dramskih umjetnosti

 

 

O B A V J E Š T E NJ E  

 

Magistrand Dragana Žarić javno će braniti master rad "Prikazivanje umjetničkog filma u savremenoj evropskoj kinematografiji: Projektovanje modela art bioskopa u Crnoj Gori" pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Vanr. prof. mr Janko Ljumović, predsjednik
  2. Vanr. prof. mr Sehad Čekić, mentor-član
  3. Docent dr Vuk Vuković, član

 

Javna odbrana će se održati u petak, 24. 01. 2020. godine, sa početkom u 12 časova, na Fakultetu dramskih umjetnosti.

 

 

 

                                                                                                                                         DEKANAT FDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 196