Fakultet dramskih umjetnosti, 12.05.2020

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020. godine.Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020. godine.

Obavještavaju se studenti da je, shodno Odluci o izmjeni Zaključka Upravnog odobra UCG, broj 02-112/1 od 07.04.2020. godine, krajnji rok za uplatu školarine i zaostalih ispita za ljetnji  semestar  01. jun 2020. godine.

Studenti su dužni da u predviđenom terminu uplate školarinu kako bi se nalazili na spiskovima predmeta i stekli pravo polaganja ispita iz junskog roka.

Dokaz o uplati (skeniranu uplatnicu) potrebno je dostaviti radi evidentiranja na mail adresu studentske službe : dijanap@ucg.ac.me.

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka i nivoa studija, kao poziv na broj uplate unijeti JEDINSTVENI KOD STUDENTA (JSK).

Dokumenti

Broj posjeta : 95