Fakultet dramskih umjetnosti, 28.05.2020

Obavještenje za nastavno osoblje o organizaciji predavanja i vježbi u periodu od 1-8. juna 2020.g.U cilju očuvanja kvaliteta nastavnog procesa, upućujemo akademsko osoblje da u periodu od 1-8. juna, predavanja i vježbe koje zbog COVIDA-19 nisu bila realizovana u punom kapacitetu, mogu biti organizovane u prostorijama fakulteta u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, a vezano za polaganje ispita u junskom ispitnom roku. 

 

S poštovanjem, 

D E K A N A T  FDU 

Broj posjeta : 57