Fakultet dramskih umjetnosti, 10.07.2020

Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu. I upisni rok – JUL /2020Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu.

I upisni rok – JUL /2020

Upis kandidata u I godinu osnovnih studija u I upisnom roku će se obaviti slanjem potrebne dokumentacije putem pošte (preporučenom ili kurirskom pošiljkom):

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 

  1. INDEKS (novi – uredno popuniti prvu stranu)
  2. DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)
  3. DVA PRIJAVNA LISTA ŠV 20 (nabavljaju se u knjižari i predaju popunjeni)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, u obavezi su da pošalju potrebnu dokumentaciju zaključno sa 16.07.2020. godine, na adresu Fakulteta dramskih umjetnosti (Bajova 5, 81250 Cetinje) kako bi se upis mogao obaviti shodno uslovima objavljenog konkursa.

Kandidati koji ne budu dostavili potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Kandidatima koji nijesu stekli pravo upisa dokumentacija će biti dostavljena putem pošte. 

 

 

FDU CETINJE

Broj posjeta : 72