Fakultet dramskih umjetnosti, 17.07.2020

Prijava ispita za septembarski ispitni rok studijske 2019/20. godineX

Prijava ispita za septembarski ispitni rok studijske 2019/20. godine

 

Prijava ispita za septembarski ispitni rok izvršiće se isključivo elektronskim putem, u periodu od 20. do 23. jula 2020. godine. Prijavu i dokaz o uplati dostaviti na mail adresu studentske službe: dijanap@ucg.ac.me.

Studenti su dužni da prilikom uplate ispita za septembarski ispitni rok na uplatnici u polju "poziv na broj odobrenja" unesu velikim slovima jedinstveni studentski kod. Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta dramskih umjetnosti: 510-2212-97, sa naznakom za septembarski ispitni rok.

Studenti imaju pravo prijave ispita koje su prijavili da slušaju i polažu u studijskoj 2019/20. godini.

Visina naknade za ponovno polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku, iznosi 5,00 eura, za svaki ispit posebno.

Napomene: Studenti koji nijesu izmirili finansijske obaveze (školarinu), neće moći prijaviti ispite za septembarski ispitni rok

Formular za prijavu ispita možete preuzeti u dodatku ove objave.

FDU CETINJE

Dokumenti

Broj posjeta : 177