Fakultet dramskih umjetnosti

OBAVJEŠTENJE O UPISU ZA STUDIJSKU 2020/21. godinu
OBAVJEŠTENJE O UPISU ZA STUDIJSKU 2020/21. godinu

 

Studenti koji su stekli pravo upisa u narednu studijsku godinu (studenti koji ne polažu ispite u septembarskom ispitnom roku studijske 2019/20.) ovjeru semestra mogu izvršiti u teminu od 07-09. septembra 2020. godine u kancelariji Studentske službe u periodu od 11:30 – 14:00 časova. Studenti su dužni dostaviti:

  1. Index,
  2. Samofinansirajući studenti: dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 250,00€ (obavezno unijeti svoj JSK broj, žiro račun Fakulteta dramskih umjetnosti 510-2212-97), ili 16,66 € po jednom obnovljenom ECTS kreditu.
  3. Obrazac za prijavu ispita (preuzima se u kancelariji studentske službe).

 

Studentska služba FDU

Broj posjeta : 232