Fakultet dramskih umjetnosti

OBNOVA ECTS KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA AKADEMSKIH MAGISTARSKIH I SPECIJALISTIČKIH STUDIJA FDU-Cetinje
OBNOVA ECTS KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA AKADEMSKIH MAGISTARSKIH I SPECIJALISTIČKIH STUDIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Studenti prethodnih generacija magistarskih i specijalističkih studija, koji nijesu položili sve ispite treba da  izvrše obnovu zaostalih ECTS kredita, kako bi imali status studenta u studijskoj 2020/21. godini, te samim tim bili na spisku studenata za polaganje ispita.

Obnova zaostalih ECTS kredita se može obaviti u periodu 12 - 16. oktobra 2020. godine u kancelariji studentske službe u terminu 09-13h.

 Za obnovu kredita potrebno je predati:

  1. indeks,
  2. uplatnicu na odgovarajući iznos:

broj ECTS kredita x 33,33€ za studente magistarskih studija

broj ECTS kredita x 16,66 za studente specijalističkih studija

 Sve uplate izvršiti na žiro-račun Fakulteta dramskih umjetnosti

510-2212-97 (CKB)

 

FDU CETINJE

Broj posjeta : 156