Fakultet dramskih umjetnosti

Odobren dodatni ispitni rok za studente završne godine osnovnih studija
Odobren dodatni ispitni rok za studente završne godine osnovnih studija

Studenti završne godine osnovnih studija kojima je do završetka studija ostao nepoložen samo
jedan predmet, mogu prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u dodatnom ispitnom roku
tekuće studijske godine.

Prijave za dodatni ispitni rok obaviće se 23. oktobra u terminu od 10:00h-13:00h, u kancelariji
Studentske službe.

Dodatni rok će biti organizovan 28. oktobra 2020. godine u 10:00h.
Visina naknade za polaganje ispita u dodatnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i iznosi 50,00 eura.

 

FDU CETINJE

Dokumenti

Broj posjeta : 175