Pravni fakultet, 13.04.2017

Sekreterijat Pravnog fakulteta u PodgoriciX

 Sistem rukovođenja na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore