Pravni fakultet, 29.12.2020

Saradnica u nastavi dr Andreja Mihailović laureat I nagrade Kopaoničke škole prirodnog prava



X

Saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dr Andreja Mihailović dobitnik je prve nagrade na konkursu “Profesor Slobodan Perović” Kopaoničke škole prirodnog prava za rad na temu “Evolucija prava na moreuzu između Scile provincijalizma i Haribde pravne nesigurnosti”. Drugu nagradu osvojio je Luigi Buonano sa Pravnog fakulteta Univerziteta Bocconi u Milanu za rad na temu “The EU credit reporting industry: the need for a uniform regulatory approach”, dok je treća nagrada pripala Pavlu Novevskom sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za rad “Unifikacija prava: pitanje odgovornosti prodavca za sumnju u nedostatke robe prema pravilima Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji i pravu Evropske unije”. 

Svečano proglašenje dobitnika održano je na Plenarnoj sjednici 33. Susreta Kopaoničke škole na on-line konferenciji u prisustvu eminentnih pravnika (akademika, profesora, predsjednika sudova i brojnih sudija, advokata, kao i pravnika drugih profila) iz preko 40 zemalja svijeta (Nemačka, Francuska, Engleska, Italija, Austrija, Holandija, Grčka, Poljska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Portugalija, Španija, Turska, Švajcarska,SAD, Indija, Rusija, Belorusija, Kina, Brazil, Liban itd).

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore sa ponosom pozdravlja uspjehe svog nastavnog osoblja koji predstavljaju potvrdu kvaliteta rada fakulteta i njegove prepoznatljivosti na međunarodnoj naučno-istraživačkoj sceni.

Broj posjeta : 628