Pravni fakultet, 09.02.2021

Obavještenje - Odobreno plaćanje školarine u tri rate za ljetnji semestar studijske 2020/2021 gObavještavaju se studenti osnovnih, specijalističkih i master studija, da im je u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore od 27. januara 2021. godine, odobreno plaćanje školarine u tri rate za ljetnji semestar studijske 2020/2021 godine u sljedećim rokovima:

Prva rata: do 15.02.2021. godine

Druga rata: do 15.04.2021. godine

Treća rata: do 01.06 .2021. godine.

 

S tim u vezi studenti su dužni da prvu ratu za ljetnji semestar uplate najkasnije do 15. februara 2021. godine. Uplatnica za prvu ratu se u navedenom roku može dostaviti na šalteru službe za studentska pitanja svakog radnog dana od 11 do 13 časova (uz uplatnicu obavezno dostaviti i indeks)  ili putem email-a na sljedeće adrese:

pravouplate@ucg.ac.me ( za studente osnovnih, specijalističkih i master studija Pravnog fakulteta u Podgorici)

radmila.kne@gmail.com ( za studente osnovnih studija Pravnog fakulteta odjeljenja u Bijelom Polju)

Prilikom slanja uplatnice putem email-a ( dostavlja se u attachment-u kao prilog) treba navesti:

  • Ime i prezime studenta
  • Broj indeksa i nivo studija (osnovne/specijalističke/master)
  • Studijski program ( pravne nauke 2017/pravne nauke prije 2017/ bezbjednost i kriminalistika)

 

NAPOMENA!

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na UPLATNICI unesu i svoj JEDINSTVENI STUDENTSKI KOD (JSK), koji se nalazi na Prijavnom listu.

 

Broj posjeta : 747