Pravni fakultet

Počela predavanja u okviru projekta MLEUIM - Jean Monnet Modula o pravu unutrašnjeg tržišta EU 
Počela predavanja u okviru projekta MLEUIM - Jean Monnet Modula o pravu unutrašnjeg tržišta EU 

 

Studenti prve godine dvogodišnjih master studija, na smjeru Poslovno pravo, danas su slušali prva predavanja u okviru projekta Jean Monnet Modula o pravu unutrašnjeg tržišta - MLEUIM.

Predavanja su započeta na predmetu Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije, na kojem nastavu izvodi prof. dr Vladimir Savković, modul lider i koordinator projekta MLEUM.

U toku ljetnjeg semestra, studenti će imati priliku da pohađaju i nastavu u okviru predmeta Pravo konkurencije (EU), koji će izvoditi prof. dr Dražen Cerović.

Tokom druge godine projekta, biće izučavani i predmeti koji se odnose na interakciju odredbi Ugovora o funkcionisanju Evropske unije kojima se garantuju četiri slobode unutrašnjeg tržišta sa pravom zaštite životne sredine EU, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima , kao i pravilima zaštite potrošača u pravu unutrašnjeg tržišta.

Nastavni plan i program MLEUM-a je integrisan u kurikulum master studija iz oblasti poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, čime je obezbijeđeno sistematično sticanje znanja iz oblasti prava unutrašnjeg tržišta i brojnih pitanja u okviru njega, priprema mladih pravnika za predstojeće zahtjeve punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kao i podsticanje razvoja akademske misli i istraživanja na ovom polju. Projekat je podržan u okviru Jean Monnet Programa, pod okriljem programa Erasmus+ Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i trajaće tri godine.

Više o projektu MLEUIM možete pronaći na sajtu https://www.mleuim.ucg.ac.me/

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.