Pravni fakultet, 22.02.2021

Dodatni rok - 22.02.2021 12:41 

 

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

RASPORED ISPITA U DODATNOM ROKU

 

Na osnovu odluke Senata UCG br. 04/23 od 14. januara 2021. godine, svi studenti koji su zbog oboljevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za završne ispite, a koji su prodekanu za nastavu dostavili rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji najkasnije do 20.02.2021. godine, mogu da polažu završni ispit i u posebnom roku koji će biti organizovan početkom marta.

Svim studentima koji su stekli pravo polaganja ispita u ovom roku potvrđeno je da je njihova prijava prihvaćena.

 

OSNOVNE STUDIDJE

 

Opšta teorija prava – 1. mart u 11 časova

Rimsko pravo  - 4. mart u 10:30 časova

Savremeni politički sistemi – 2. mart u 8 časova

Opšta i nacionalna pravna istorija – 3. mart u 9 časova

Engleski jezik 1   - 1. mart u 15.30

 

Porodično pravo – 2. mart u 9 časova

Naslijedno pravo – 4. mart u 12 časova

Stvarno pravo – 1. mart u 9 časova

Krivično pravo – 1. mart u 10:30 časova

 

Trgovinsko pravo (usmeno) – 3. mart u 10 časova

Međunarodno privatno pravo – 1. mart u 9 časova

Građansko procesno pravo – 1. mart u 10. časova

Međunarodno javno pravo

Nebojša Vučinić - 3. mart u 11 časova

Ranko Mujović - 5. mart u 16 časova

Krivično procesno pravo – 3. mart u 12 časova

Obligaciono pravo  – 2. mart u 10 časova

Pravo privrednih društava (usmeno)  – 3. mart u 10 časova

 

OSNOVNE STUDIJE – BIK

Kriminalistika IV – 5. mart u 8 časova

Osnovi ekonomskog kriminaliteta -  5. mart u 8 časova

Nacionalna bezbjednost  - u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

Medjunarodno javno pravo - 5. mart u 16 časova

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 

Međunarodno pravo ljudska prava - 3. mart u 11 časova

Medjunarodno humanitarno pravo - 5. mart u 16 časova

Medjunarodne organizacije - 5. mart u 16 časova

 

 

MASTER STUDIJE

 

Pravo mora - 5. mart u 16 časova

Diplomatsko i konzularno pravo - 5. mart u 16 časova

 

MAGISTARSKE STUDIJE

 

Osnovi medjunarodnog javnog prava - 5. mart u 16 časova

Evropski sistem zaštite ljudskih prava - 3. mart u 11 časova

Implementacija i praksa ljudskih prava - 3. mart u 11 časova

 

DOKTORSKE STUDIJE

 

OSNOVNI PROBLEMI KRIVIČNOG I KRIVIČNO PROCESNOG PRAVA – 5. mart u 8:30 Velimir Rakočević / 10:30 Darko Radulović

PRAVNI LIJEKOVI – 5. mart u 8:30 Velimir Rakočević / 10:30 Darko Radulović

DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I SPORAZUM PRIZNAVANJA – 5. mart u 8:30 Velimir Rakočević / 10:30 Darko Radulović

 

 

 

Broj posjeta : 1096