Pravni fakultet, 26.02.2021

Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2020/2021 

Objavljeno je još osam konkursa koji su dostupni na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105559-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2020-2021

 

1. Konkurs za Aristotelov univerzitet u Solunu (Grčka)_ sve oblasti_ rok za prijavu 30.mart

2. Konkurs za Univerzitet u Vroclavu (Poljska)_Filološki_Filozofski_FPN_rok za prijavu 30. mart

3. Konkurs za Ekonomsku akademiju u Svištovu (Bugarska)_Ekonomija_rok za prijavu 30. mart

4. Konkurs za Univerzitet Sapienca (Italija)_sve oblasti_rok za prijavu 10. mart

5. Konkurs za Politehnički institut u Portu (Portugalija)_Filozofski_rok za prijavu 30. mart

6. Konkurs za Univerzitet u Salcburgu_FPN_rok za prijavu 30. mart

7. Konkurs za Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri_BTF_rok za prijavu 30. mart

8. Konkurs za Tehnički univerzitet Kluž-Napoke (Rumunija)_Građevinski_rok za prijavu 30. mart

 

Broj posjeta : 361